Plenair debat : Debat over de situatie in Afghanistan

De vergadering is geweest

15 september 2021
15:00 - 23:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken in Afghanistan

  Loading data
 3. 3

  Verzoek inzake delen stukken n.a.v. berichtgeving Volkskrant inzake evacuatie-operatie Afghanistan

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het indicatorenoverzicht Kaboel

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over een openbare samenvatting van het draaiboek

  Loading data
 6. 6

  Instellen besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Nareis gezinsleden van de Afghaanse tolken en het lokale personeel

  Loading data