Plenaire Vergaderingen

Woensdag 15 mei 2019

Aanbieding van de verantwoordingsstukken over het jaar 2018

Tijd vergadering 10:15 - 10:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Ouderbetrokkenheid in het onderwijs (AO d.d. 17/04)

Tijd vergadering 10:45 - 11:10 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VSO Onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs (31293-457)

Tijd vergadering 11:10 - 11:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Dierproeven (AO d.d. 11/04)

Tijd vergadering 11:45 - 12:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 14:10 - 14:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (AO d.d. 24/04)

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 24/04)

Tijd vergadering 15:00 - 15:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Misstanden in Jeugdzorginstellingen (AO d.d. 17/04)

Tijd vergadering 15:25 - 16:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VSO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 mei 2019 (21501-02, nr. 2006)

Tijd vergadering 16:00 - 16:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Problemen bij de IND (AO d.d. 23/04)

Tijd vergadering 16:25 - 17:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal