Plenair debat : VSO Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1170)

De vergadering is geweest

15 mei 2019
12:15 - 12:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019 (Kamerstuk 21501-32-1170)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data