Plenair debat : VAO Ouderbetrokkenheid in het onderwijs (AO d.d. 17/04)

De vergadering is geweest

15 mei 2019
10:45 - 11:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data