Te behandelen zaken

1
De volgende voorstellen van wet:

2
Brieven regering:

3
Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

5
Het lid Yesilgöz-Zegerius: brief van de ministers van Justitie en Veiligheid, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan Radicale prediker’ (Parool.nl, 14 mei 2019)

6
Het lid Lodders: verzoek de stemmingen over de moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad uit te stellen naar dinsdag
7
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat personeelstekorten in de ggz leiden tot calamiteiten met dodelijke afloop
8
AFVOEREN: Interpellatiedebat over de bekostiging van e-health
9
AFVOEREN: Dertigledendebat over het onderzoek van CE Delft over het sluiten van drie kolencentrales om het Urgendadoel te halen
10
Opnieuw aan te houden moties

11
VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 14/05)