Dinsdag 30 juni

tot 10:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Annuleren AO Kabinetsappreciatie AIV-advies "Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19"

E-mailprocedure
tot 10:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport 'Onderzoek levenlanglerenkrediet'

Inbreng schriftelijk overleg
tot 11:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

E-mailprocedure: Aanmelding en behandeling wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen (35 493)

E-mailprocedure
tot 12:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voornemen voor een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit over een experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz (TK 29515-445)

Inbreng schriftelijk overleg
13:30 - 13:45

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

"Wij willen een zorgstelsel gebaseerd op het voorkómen van ziekte en zonder marktwerking" (Digitaal)

Petitie
Tilanuskamer
tot 14:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Pachtnormen 2020

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (TK 29247-312)

Inbreng schriftelijk overleg
15:00 - 16:00

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - online secretaries of delegation meeting

Vergadering
tot 15:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van het lid Bisschop (SGP) , mede namens de fracties van VVD, PVV, CDA en FvD, om nog deze week een schriftelijk overleg te voeren over de vandaag ontvangen brief van de minister van LNV over het voorstel van de sector voor stikstofreductie via een voermaatregel

E-mailprocedure
15:30 - 18:00

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Parliamentary Web Dialogue on the topic of “Countering Terrorism and Violent Extremism amidst the COVID-19 Pandemic

Vergadering
Cisco Webex video-conferencing platform  (besloten)
16:30 - 21:00

Justitie en Veiligheid

Justitieketen

Notaoverleg
Oude zaal
16:30 - 19:30

Financiën

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:30 - 17:30

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatie vergadering via Videoconferentie

Delegatievergadering
Via videoverbinding  (besloten)
16:30 - 20:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kabinetsappreciatie AIV-advies "Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19" GEANNULEERD

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:30 - 19:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Raad Buitenlandse Zaken Handel GEANNULEERD

Algemeen overleg
Geannuleerd
16:30 - 17:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd
tot 17:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van de sector voor stikstofreductie via een voermaatregel

Inbreng schriftelijk overleg
17:15 - 18:15

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
18:30 - 21:00

Infrastructuur en Waterstaat

Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen