Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie EZK op 30 juni 2020, aanvang 17.15 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK op 30 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Reactie Tata Steel Europe n.a.v. VAO Innovatie d.d. 4 juni 2020 en motie Moorlag over bevorderen dat de Nederlandse staalindustrie kan blijven innoveren (33009-87) en uitnodiging voor een gesprek
7
Regels omtrent de uitvoering van Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen)

Te behandelen:

24
Uitstel toezending kabinetsappreciatie op de voorstellen voor een fonds voor een rechtvaardige transitie en een publieke sector leenfaciliteit in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie

Te behandelen:

35
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK
36
Stafnotitie Proces instelling parlementaire enquête
38
Vaststelling van de volgorde van planning van (ongeplande) algemeen overleggen na het zomerreces
46
Verzoek van het lid Amhaouch inzake een schriftelijke kabinetsreactie op het (tussen)advies van het Comité voor Ondernemerschap over het mkb en de coronacrisis, te ontvangen vóór het debat over de 4de ISB inzake noodpakket banen en economie 2.0

Te behandelen: