30
jun
Besloten debat
30 juni 2020 11:00
E-mailprocedure

E-mailprocedure: Aanmelding en behandeling wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen (35 493)

E-mailprocedure: "E-mailprocedure: Aanmelding en behandeling wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen (35 493)"Deze vergadering is geweest
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Kamer heeft zojuist de antwoorden ontvangen behorende bij het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (Kamerstuk 35 493) (zie hieronder). Na overleg met uw commissievoorzitter is besloten via een emailprocedure aan de commissie het voorstel voor te leggen om het wetsvoorstel als gereed aan te melden voor plenaire behandeling.
 
Gelet op de overvolle plenaire agenda deze week zijn er twee opties om het wetsvoorstel vóór het zomerreces af te handelen: 
  1. Behandelen in een wetgevingsoverleg op donderdag 2 juli 2020 van 15.30-17.30 uur.
  2. Aanmelden als hamerstuk.
U wordt verzocht mij uiterlijk dinsdag 30 juni 2020 om 11.00 uur te laten weten of u kunt instemmen met aanmelding van het wetsvoorstel als gereed voor plenaire behandeling en welke van de twee opties uw voorkeur heeft. (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht).*  Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.
Met vriendelijke groet,

Hans Clemens

Adjunct-griffier commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Griffier contactgroep België
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 De behandeling van dit document (of documenten) kunt u via de zaak 2020Z12529 volgen.
 
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure - 30 juni 2020 - Aanmelding en behandeling wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen (35 493)

Agendapunten

1
E-mailprocedure: Aanmelding en behandeling wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen (35 493)

Te behandelen: