Notaoverleg

Justitieketen

Notaoverleg: "Justitieketen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 7e Herziene convocatie notaoverleg over justitieketen op dinsdag 30 juni 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op verzoek commissie over het bericht dat in het NRC verscheen op 13 januari 2020 getiteld 'Achmea werd voorgetrokken bij omstreden proef met rechtshulp’

Te behandelen:

10
20
Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de e-mail Van Berge Henegouwen Advocaten aan over verzoek ex art. 5 Grondwet inzake voorbereiding strafzaken

Te behandelen:

25
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: