Notaoverleg : Justitieketen

De vergadering is geweest

30 juni 2020
16:30 - 21:00 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • M. van Nispen (SP)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M. Groothuizen (D66)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat in het NRC verscheen op 13 januari 2020 getiteld 'Achmea werd voorgetrokken bij omstreden proef met rechtshulp’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Maatregelen aanpak coronavirus in justitiële inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Financiële maatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ten behoeve van de continuïteit van forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Externe validatie aannames bij doorrekening contourenbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken coronamaatregelen tenuitvoerlegging straffen en maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken coronamaatregelen Rechtspraak en Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken coronamaatregelen in de justitie-, veiligheids- en migratieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de situaties voor medewerkers en justitiabelen die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief aan NOvA inzake extra steunmaatregelen voor sociaal advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de actiegroep registertolken en -vertalers over coronamaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken coronamaatregelen in de justitie-, veiligheids- en migratieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang maatregelen aanpak Covid-19 op terrein JenV

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift reactie op voorstel als crisismaatregelen leeftijdsgrens rechter-plaatsvervangers te verhogen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Tegemoetkomingsregeling sociaal advocatuur naar aanleiding van de COVID-19-crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Versoepeling corona-maatregelen DJI

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van de motie van het lid Azarkan c.s. over justitiële aantekeningen als gevolg van handhaving van de coronamaatregelen laten vervallen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verdere versoepeling bezoek aan inrichtingen DJI

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de e-mail Van Berge Henegouwen Advocaten aan over verzoek ex art. 5 Grondwet inzake voorbereiding strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tegemoetkomingsregeling sociaal advocatuur naar aanleiding van de COVID-19-crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Contouren aanpak achterstanden strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Update situatie in het gevangeniswezen ten aanzien van de bestrijding van het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Midterm review en derde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data