30
jun
Besloten debat
30 juni 2020 15:00
E-mailprocedure

Voorstel van het lid Bisschop (SGP) , mede namens de fracties van VVD, PVV, CDA en FvD, om nog deze week een schriftelijk overleg te voeren over de vandaag ontvangen brief van de minister van LNV over het voorstel van de sector voor stikstofreductie via een voermaatregel

E-mailprocedure: "Voorstel van het lid Bisschop (SGP) , mede namens de fracties van VVD, PVV, CDA en FvD, om nog deze week een schriftelijk overleg te voeren over de vandaag ontvangen brief van de minister van LNV over het voorstel van de sector voor stikstofreductie via een voermaatregel "Deze vergadering is geweest
  Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Van het lid Bisschop (SGP) is, mede namens de fracties van VVD, PVV, CDA en FvD, het verzoek binnengekomen om nog deze week een schriftelijk overleg te voeren over de vandaag ontvangen brief van de minister van LNV over het voorstel van de sector voor stikstofreductie via een voermaatregel (2020Z12638).
 
De inbrengdatum voor dit schriftelijk overleg zal worden vastgesteld op dinsdag 30 juni 2020 (vandaag) om 17.00 uur. De minister van LNV zal verzocht worden de beantwoording uiterlijk woensdag 1 juli 2020 om 17.00 uur aan de Kamer te sturen, zodat er de mogelijkheid is nog voor het zomerreces een VSO in te plannen.
 
Het betreft een voorstel dat reeds door een meerderheid wordt gesteund. Desalniettemin stel ik u hierbij in de gelegenheid om te laten weten of u in kunt stemmen met het voorstel. Gezien de korte termijn waarop dit schriftelijk overlag zal plaatsvinden, verzoek ik u vriendelijk om uiterlijk dinsdag 30 juni 2020 (vandaag) om 15.00 uur in reactie op dit bericht d.m.v. een Allen beantwoorden aan te geven of u met het voorstel in kunt stemmen.* Uw reactie zal worden opgenomen op de besluitenlijst van deze e-mailprocedure.

Agendapunten

1
Voorstel van het lid Bisschop (SGP) , mede namens de fracties van VVD, PVV, CDA en FvD, om nog deze week een schriftelijk overleg te voeren over de vandaag ontvangen brief van de minister van LNV over het voorstel van de sector voor stikstofreductie via een voermaatregel

Te behandelen: