Wetgevingsoverleg

Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Wetgevingsoverleg: "Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 2 minuten per fractie. De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).

Het debat is live te volgen via de livestream van de Tweede Kamer op www.tweedekamer.nl of via de app Debat Direct. Het is niet mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen en het debat in de Kamer te volgen. Voor pers is wel ruimte beschikbaar.

Bijlagen

Brief commissie aan bewindspersoon
Download Verzoek om toelichting van de staatssecretaris ten aanzien van toepassing art. 2.27, lid 2 Comptabiliteitswet inzake de beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie wetgevingsoverleg Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven d.d. 30 juni
Stenogram
Download Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Te behandelen:

2
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Te behandelen:

3
Adviesaanvraag aan het Samenwerkingsverband van Planbureaus en het RIVM over de vraag hoe voorkomen kan worden dat de komende maanden iedereen weer met de auto of het OV gaat reizen en thuiswerken

Te behandelen:

6
35490 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Te behandelen: