Wetgevingsoverleg

Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Wetgevingsoverleg: "Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 juni 2020, over beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven
Brief commissie aan bewindspersoon
Download Verzoek om toelichting van de staatssecretaris ten aanzien van toepassing art. 2.27, lid 2 Comptabiliteitswet inzake de beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie wetgevingsoverleg Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven d.d. 30 juni
Stenogram
Download Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Te behandelen:

6
35490 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer)

Te behandelen: