Maandag 21 september

10:00 - 17:00

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Gesprekken TCU

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
10:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Videoconference meeting of the Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Vergadering
tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toevoegen behandeling Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket bij plenair debat over het derde steunpakket (35542)

E-mailprocedure
12:30 - 13:30

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

SER-verkenning 'Zorg voor de Toekomst'

Gesprek
Groen van Prinstererzaal
13:30 - 17:30

Justitie en Veiligheid

Strafrechtelijke onderwerpen

Notaoverleg
Thorbeckezaal
13:30 - 13:45

Financiën

ESB-dossier: 'Accountants doorgelicht' (via videoverbinding)

Petitie
Tilanuskamer
14:00 - 17:30

Financiën

Toekomst accountancy

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal
tot 14:00

Financiën

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2021

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2021

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Macro Economische Verkenningen van het CPB voor 2021

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00

Financiën

Nationaal Groeifonds

Inbreng feitelijke vragen
tot 16:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verzoek vh lid Van der Molen inzake beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering en o.a. het totaalbedrag aan studieschuld

E-mailprocedure
tot 16:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Agema (PVV) om op korte termijn een kabinetsreactie te ontvangen op draaiboek triage fase 3

E-mailprocedure
tot 16:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetgevingsoverleg en/of rapporteurs Begroting BuHa-OS 2021

E-mailprocedure

Periode

tot Toepassen
Filters wissen