Commissievergaderingen

Donderdag 7 oktober 2021

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

IPU - The 7th G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20)

Werkbezoek
Rome. (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Mw. M. Vestager inzake de Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) en EU-verordening Artificiële Intelligentie (AI)

Gesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met Geothermie Nederland over de SDE++ regeling

Gesprek
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op verzoek commissie over het bericht in het Digitaal Universiteitsblad van de universiteit van Utrecht, d.d. 23 juni 2021, ‘Rekenkamer: geld voor universiteiten berekend met 37-jaar-oude data’

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Toezicht en handhaving - verplaatst naar 7 september 2021

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

IMF (Omgezet in een schriftelijk overleg d.d. 8 oktober 2021)

Commissiedebat
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

EU-informatievoorziening, de inzet van Nederland tot transparantie en de werking van EU-instellingen

Technische briefing
Max van der Stoelzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Klompézaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Max van der Stoelzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Sectorrapportages voor het primair en voortgezet onderwijs door de PO-raad en VO-raad

Technische briefing
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

PFAS-problematiek in het Westerscheldegebied

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) - 35868

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Verzamelwet EZK 20..) (35889)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers) (35894)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Gesprek Benoemingscommissie met de voorzitter van de TIB

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Deltacommissaris

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Leefbaarheid en veiligheid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Kennismaking Nationale ombudsman

Gesprek
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Natuur [tot nader order uitgesteld]

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Stichting voor het Onderwijs

Gesprek
Max van der Stoelzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toezending eindrapport over het onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet (34763-13)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Langere termijn coronabeleid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen (34340-19)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 14:45 - 15:45 uur

Kennismakingsgesprek tussen de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven en de Nationale ombudsman

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Gesprek met de BVPD over de toekomst van de pakketbezorging

Gesprek
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

WUR-rapport "Ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector in Caribisch Nederland"

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 21:30 uur

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Voorbereidingsgroep Barrières bij sneller bouwen

Gesprek

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek lid Koekkoek - brief uitkomst RBZ (OS) voor Afghanistandebat

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

'Fit for 55'-pakket met Eurocommissaris Timmermans

Gesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Jaarvergadering Wereldbank (omgezet in schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd
Naar boven