Commissiedebat : Leefbaarheid en veiligheid

De vergadering is geweest

7 oktober 2021
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • F. Boulakjar (D66)
 • B.J. Eerdmans (JA21)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Landelijke evaluatie Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp); selectieve woningtoewijzing

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toekenning aanvragen Volkshuisvestingsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Huisvesting Aandachtgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeken programma leefbaarheid en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport ‘Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast‘

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport ‘Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast‘

  Te behandelen:

  Loading data