Commissiedebat : Arbeidsmarktbeleid in de zorg

De vergadering is geweest

7 oktober 2021
16:00 - 21:30 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • W. Paulusma (D66)
 • J. van den Hil (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg m.b.t. opschaling digitale zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Twee deelrapportages Commissie Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapportage Commissie Werken in de Zorg over Extra Handen voor de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Resultaten verkenning zeggenschap voor verpleegkundigen en verzorgenden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het rapport 'Meer dan Applaus is niet genoeg' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het Capaciteitsplan 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg inzake suggesties aan de Sociaal-Economische Raad (SER) voor de verkenning van de knelpunten en kansen voor de arbeidsmarkt in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport evaluatie Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II 2016-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de ontvangen petitie van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) van 10 november jl. aangaande het niet erkennen van het beroep van anesthesiemedewerker in artikel 3 van Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken uitvoering van de motie van de leden Wilders en Pieter Heerma over een nationale reserve aan zorgmedewerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Bachelor Medisch Hulpverlener uitgevoerd door het Evaluatieteam Taakherschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  SER advies “Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over dilemma’s bonus 2021 (Kamerstukken 29282/25295-436)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de concept Wijziging subsidieregeling stageplaatsen zorg II

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op het NOS bericht: ‘Adviescommissie: zorg heeft asielzoekers nodig voor vervullen vacatures’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op motie van de leden Marijnissen en Asscher om met een plan te komen voor structurele waardering voor zorgverleners waarin betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris kunnen worden gerealiseerd

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken mondzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het SER advies ‘Aan de slag voor de zorg; een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van de leden Hijink en Bikker over voldoende extra financiële middelen voor zorgsalarissen vrijmaken in de eerstvolgende begroting (Kamerstuk 25295-1426)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nadere toelichting op de keuzes omtrent salarisverhoging zorgpersoneel

  Te behandelen:

  Loading data