Commissiedebat

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat: "Arbeidsmarktbeleid in de zorg "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg - donderdag 7 oktober 2021, 16.00 tot 21.30 uur
Verslag van een commissiedebat
Download Conceptverslag Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
7
Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg inzake suggesties aan de Sociaal-Economische Raad (SER) voor de verkenning van de knelpunten en kansen voor de arbeidsmarkt in de zorg

Te behandelen:

9
Reactie op de ontvangen petitie van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) van 10 november jl. aangaande het niet erkennen van het beroep van anesthesiemedewerker in artikel 3 van Wet BIG

Te behandelen:

11
16
Reactie op motie van de leden Marijnissen en Asscher om met een plan te komen voor structurele waardering voor zorgverleners waarin betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris kunnen worden gerealiseerd

Te behandelen: