Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 oktober 2021
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. Kamminga (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Voorlopig overzicht commissie-regeling van werkzaamheden Europese Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brief van de commissie EZK over Voorstel EU-rapporteurs Klimaat voor gecoördineerde behandeling in de Kamer van de EU-voorstellen uit het ‘Fit for 55’ in 2030-klimaatpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Uitnodiging voor ICM 'The Expectations of National Parliaments for the Conference on the Future of Europe' (via videoverbinding)

  The Interparliamentary Committee Meeting on 'The Expectations of National Parliaments for the Conference on the Future of Europe', which will take place on Tuesday, 9 November 2021 from 09:10-12:00 CET in the European Parliament in Brussels. This meeting will be organised with the Committee on Constitutional Affairs of the EP (AFCO).
   
  Due to the current restrictions on physical presence in the premises of the EP, introduced due to the COVID-19 pandemic, the meeting will take place via videoconference, so that Members of EU national Parliaments, officials as well as National Parliaments Representatives are invited to participate in the meeting remotely online

  Besluit: De rapporteurs Conferentie over de Toekomst van Europa worden verzocht deel te nemen aan deze ICM.
 5. 5

  Uitnodiging voor videogesprek commissie Europese Zaken Franse Assemblee Nationale

  Dit gesprek, waartoe in de vorige procedurevergadering is besloten, is gepland op woensdag 10 november om 16.00 uur in de Groen van Prinstererzaal.

  Besluit: Ter informatie.
 6. 6

  Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 september 2021 (Kamerstuk 21501-02-2403)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 5 en 6 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 5 en 6 oktober 2021 (Kamerstuk 21501-20-1725)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsappreciatie Rechtsstaatrapport 2021 van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brief namens de vaste commissie voor Digitale Zaken ter aanbieding van de notitie ‘ICT-investeringen door de overheid’ aan de vaste Kamercommissies.

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoord op uitnodigingsbrief Mw. v.d. Leyen m.b.t. Staat van Europese Unie en Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gesprek Eurocommissaris Reynders (Justitie) over Rechtsstaatrapport 2021

  Dit gesprek staat gepland op woensdag 27 oktober om 17.00 uur in de Max van der Stoelzaal.

  Besluit: De commissie stemt in met het uitnodigen van de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor dit gesprek.

  Noot: de leden van de commissie Justitie en Veiligheid zijn reeds uitgenodigd bij dit gesprek.
   
 15. 15

  Nog te ontvangen brieven

  Toezeggingen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie d.d. 27 januari 2021
  • Aan minister BuZa - De minister zegt toe bij de Europese Commissie na te gaan hoe op dit moment inbreuken op de rechtsstaat met betrekking tot het rechtsstaatmechanisme worden bijgehouden en daarover de Kamer te informeren.

  Toezeggingen commissiedebat RAZ d.d. 20 april 2021
  • Aan minister BuZa - De minister zegt toe schriftelijk terug te komen, na overleg met gelijkgezinde landen en collegaministers, op welke benchmarks het Nederlandse demissionaire kabinet hanteert op het gebied van rechtsstaat en handelsbetrekkingen met betrekking tot de douane-unie met Turkije.

  Toezeggingen n.a.v. procedurevergadering
  • Aan minister BuZa - kabinetsreactie op het verslag van de Commissie over de toepassing, in 2020, van Verordening EG nr. 1049 2001.
  • Aan minister BuZa - kabinetsreactie op het nog te verschijnen Commissiewerkprogramma 2022.
  • Aan staatssecretaris EZK - verzoek om toestemming ambtelijke technische briefing Cohesiebeleid.

  Besluit: De commissie besluit om ten aanzien van de eerste twee genoemde toezeggingen een rappelbrief te verzenden om deze brieven te ontvangen, tijdig voor het plenaire debat over de Europese Top d.d. 21 en 22 oktober 2021.
 16. 16

  Commissie agenda

  27-10-2021 17.00 - 18.30 Gesprek over rechtsstaatrapport 2021 
  28-10-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
  09-11-2021 16.30-17.30 Technische briefing Cohesiebeleid
  10-11-2021 10.00 - 12.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid d.d. 18 november 2021
  10-11-2021 16.00 Gesprek Franse Assemblee nationale

  11-11-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
  14/15-11-2021 Werkbezoek Brussel
  16-11-2021 16.30 - 18.30 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 23 november 2021

  24-11-2021 17.00 - 20.00 Commissiedebat rechtstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
  25-11-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  28-11-2021 t/m 30-11-2021 Werkbezoek plenaire COSAC
  09-12-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
  09-12-2021 15.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 14 december 2021
  13-01 t/m 14-01-2022 Werkbezoek voorzitters COSAC, Parijs, Frankrijk
  03-03 t/m 05-03-2022 Werkbezoek plenaire COSAC, Parijs, Frankrijk


  *nog in te plannen: Werkbezoek Hongarije (zomer 2022), commissiedebat EU-informatievoorziening

  Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021
  Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022


  Besluit: De commissie besluit om deelname aan het werkbezoek aan Brussel op 14 en 15 november nader te inventariseren.
 17. 17

  Fiche: Aanbeveling mandaat onderhandelingen handels- en samenwerkings-overeenkomst EU-VK m.b.t. Gibraltar

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rondvraagpunt van het lid Amhaouch (CDA) inzake het verzoek om een commissiedebat Brexit / nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data