Commissievergaderingen

Vrijdag 29 januari 2021

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Bijeenkomst TCU (Videoconferentie)

Vergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsreactie op rapport Stand van zaken in de Nederlandse popsector (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek inzake besluit tot het houden van een notaoverleg politie

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

E-mailprocedure: verzoek van het lid Belhaj om deze controversieel verklaarde brieven (1. Vervanging Close-In Weapon System, 2. Behoeftestelling Licht Indirect Vurend Systeem (LIVS) en 3. Behoeftestelling vervanging en uitbreiding Short Range Anti-Tank capaciteit) niet controversieel te verklaren en te agenderen voor het notaoverleg Materieel Defensie

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Kröger (GroenLinks) om alle documenten m.b.t. communicatie tussen het ministerie van VWS en de GGD over het corona-testsysteem aan de Kamer te sturen.

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Renkema om spreektijd NO Preventie maandag a.s. uit te breiden tot 6 minuten: uw reactie uiterlijk vrijdag 29 januari a.s. om 10.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Stand van zaken Einstein Telescoop (verplaatst naar 3 februari)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

'GGD wist al maanden van privacyproblemen'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van de leden Paternotte (D66) en Becker (VVD): behandelvoorstel AO Integratie en notaoverleg Paternotte tbv indienen van moties

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng nader verslag Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Veldman (VVD) om een reactie te vragen op het besluit van de EMA over de intervalperiode voor het Pfizer-vaccin

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel feitelijke vragenronde over humanitaire hulp aan Griekenland

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Özütok (GL) om een schriftelijk overleg te houden met de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over de brief m.b.t. de stand van zaken van verkiezingen en covid-19 d.d. 27 januari 2021, met een inbrengdatum op woensdag 3 februari 2021 te 14.00 uur zodat zo mogelijk nog voor aanvang van het verkiezingsreces een VSO gehouden zou kunnen worden.

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven (35686)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PbEU 2019, L 186) (35689)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
Naar boven