Commissievergaderingen

Dinsdag 15 december 2020

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 09:30 - 10:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Uitstel AO Examens, eindtoetsing en schooladviezen

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. de implementatie van Richtlijn 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

NO Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

E-mailprocedure
(besloten)

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Humanistisch Verbond - Manifest 'Isoleer het virus, niet de mensen!'

Petitie
Tilanuskamer

Financiën

Tijd vergadering tot 13:30 uur

[ SPOED E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van de leden Leijten en Nijboer om het AO Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen om te zetten in een notaoverleg

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer over de definitieve Luchtvaartnota (via videoverbinding) - aanbieding geannuleerd

Petitie
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden (per videoverbinding)

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Al dan niet schrappen van commissieactiviteiten deze week

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Profielenberaad over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 15:00 uur

E-mailprocedure: voorstellen mbt Algemeen Overleg MH-17

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Uitstel AO Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Gesprek met de Nederlandse Vrouwenraad (on-line)

Gesprek
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven (wordt verplaatst naar 16 december 2020; digitaal)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Vertrouwelijk gesprek met de inspecteur-generaal van de NVWA en de secretaris-generaal van het ministerie van LNV (wordt verplaatst naar 14 januari 2021)

Gesprek
(verplaatst)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

NAVO PA - Webinar on Parliamentary Oversight Over Military Intelligence – Lessons (to be) Learned

Vergadering
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorstel om procedurevergadering van 17 december te verplaatsen naar 10.30-11.30 uur (svp reageren voor vandaag 17.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

SPOED E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorstel om het algemeen overleg Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU uit te stellen (svp reageren voor vandaag 17.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Vaststellen van activiteiten tot 19 januari 2021 die kunnen worden uitgesteld of worden omgezet naar een schriftelijk overleg.

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 18:00 - 21:30 uur

Examens, eindtoetsing en schooladviezen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verzoek om een notaoverleg Arbeidsmigratie in te plannen op woensdag 16 december 2020 van 19.00 tot 23.00 uur,

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

Notaoverleg
Troelstrazaal

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4 (besloten)
Naar boven