Dinsdag 15 december

09:30 - 10:15 uur

Commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering

Procedurevergadering
tot 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitstel AO Examens, eindtoetsing en schooladviezen

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. de implementatie van Richtlijn 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 12:00 uur

Binnenlandse Zaken

NO Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

E-mailprocedure
13:00 - 15:00 uur

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal  (besloten)
13:00 - 13:15 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Humanistisch Verbond - Manifest 'Isoleer het virus, niet de mensen!'

Petitie
Tilanuskamer
tot 13:30 uur

Financiën

[ SPOED E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van de leden Leijten en Nijboer om het AO Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen om te zetten in een notaoverleg

E-mailprocedure
13:30 - 13:45 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer over de definitieve Luchtvaartnota (via videoverbinding) - aanbieding geannuleerd

Petitie
Geannuleerd
14:00 - 15:00 uur

Financiën

Werkgroep begroten en verantwoorden (per videoverbinding)

Vergadering
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Al dan niet schrappen van commissieactiviteiten deze week

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Profielenberaad over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen

Inbreng schriftelijk overleg
tot 15:00 uur

Buitenlandse Zaken

E-mailprocedure: voorstellen mbt Algemeen Overleg MH-17

E-mailprocedure
tot 15:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uitstel AO Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen

E-mailprocedure
16:30 - 17:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
16:30 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Gesprek met de Nederlandse Vrouwenraad (on-line)

Gesprek
16:30 - 17:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedures en brieven (wordt verplaatst naar 16 december 2020; digitaal)

Procedurevergadering
16:30 - 18:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vertrouwelijk gesprek met de inspecteur-generaal van de NVWA en de secretaris-generaal van het ministerie van LNV (wordt verplaatst naar 14 januari 2021)

Gesprek
17:00 - 18:30 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Webinar on Parliamentary Oversight Over Military Intelligence – Lessons (to be) Learned

Vergadering
tot 17:00 uur

Europese Zaken

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorstel om procedurevergadering van 17 december te verplaatsen naar 10.30-11.30 uur (svp reageren voor vandaag 17.00 uur)

E-mailprocedure
tot 17:00 uur

Europese Zaken

SPOED E-MAILPROCEDURE] EUZA - Voorstel om het algemeen overleg Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU uit te stellen (svp reageren voor vandaag 17.00 uur)

E-mailprocedure
tot 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Vaststellen van activiteiten tot 19 januari 2021 die kunnen worden uitgesteld of worden omgezet naar een schriftelijk overleg.

E-mailprocedure
18:00 - 21:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Examens, eindtoetsing en schooladviezen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
18:00 - 22:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
tot 18:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om een notaoverleg Arbeidsmigratie in te plannen op woensdag 16 december 2020 van 19.00 tot 23.00 uur,

E-mailprocedure
19:00 - 22:00 uur

Financiën

Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

Notaoverleg
Troelstrazaal
19:00 - 21:00 uur

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4  (besloten)

Periode

tot Toepassen