Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commisie EZK d.d. 15 december 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 15 december 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus)

Te behandelen:

33
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK
35
Lijst met EU-voorstellen EZK d.d. 10 december 2020
36
Kennisagenda EZK - afronding 2020 en procedure 2021
37
Voorstel CW3.1. toets door wetenschappers
40
EU Signalering] EZK - SO Energieraad d.d. 14 december 2020
41
Reactie op amendementen ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35570-XIII-68 en Kamerstuk 35570-XIII-69)

Te behandelen:

45
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VI) (thema aardbevingsschade)

Te behandelen:

46
47
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek over Regionale Energiestrategieën