Woensdag 2 december

09:30 - 13:30 uur

Binnenlandse Zaken

Wijzigingsvoorstellen Grondwet n.a.v. eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
10:00 - 17:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons meeting to be held by videoconference

Vergadering
10:00 - 15:30 uur

Financiën

Belastingdienst en Belastingen

Algemeen overleg
Oude zaal
10:00 - 11:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

TNO over het onderzoek ‘Energie-infrastructuren 2030’ (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer
10:15 - 11:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
10:15 - 11:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar donderdag 3 december 2020)

Procedurevergadering
11:15 - 12:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
12:30 - 15:00 uur

Justitie en Veiligheid

JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) d.d. 2 en 3 december 2020 (verplaatst naar 10 december 2020)

Algemeen overleg
13:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Circulaire economie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
14:00 - 17:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Kernenergie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
15:30 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
16:00 - 17:45 uur

Financiën

Wijziging van de Wet Vliegbelasting (35645)(novelle)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal
tot 16:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstel TK 35654 Voorstel van wet houdende wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19).

E-mailprocedure
18:00 - 21:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Nationaal Groeifonds

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal
18:30 - 21:15 uur

Financiën

Alternatieven voor het toeslagenstelsel

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Periode

tot Toepassen