Commissievergaderingen

Donderdag 6 april 2017

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Ambtelijke briefing over het wetsvoorstel maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

Technische briefing
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Extra Procedurevergadering Defensie groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:45 - 11:30 uur

Ambtelijke briefing over het wetsvoorstel modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

Technische briefing
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wro en de Invoeringswet Wro (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen) (tot nader order uitgesteld ivm controversieel verklaren)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” (verplaatst naar 17 mei)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Uitstel inbrengdatum schriftelijk overleg Passend onderwijs mbo (13 april)

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts (34673) (inbreng tot nader order uitgesteld; wetsvoorstel is controversieel verklaard)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Knops houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij) (34558)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel (34684)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Ambtelijke briefing over het wetsvoorstel samenwerkingscollege's MBO

Technische briefing
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:45 - 15:30 uur

Ambtelijke briefing over het wetsvoorstel associate degree

Technische briefing
Klompezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 16:00 - 23:59 uur

Deelname Remco Dijkstra (VVD) aan een Interparlementaire Conferentie over klimaatfinanciering

Werkbezoek
Malta

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Verhoeven om reactie op bericht dat de Amerikanen inzage willen in telefoongegevens van Nederlandse reizigers waaronder wachtwoorden, social media accounts en financiële informatie.

E-mailprocedure
(besloten)
Naar boven