Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 april 2017
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • S. Karabulut (SP)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • R.W. Knops (CDA)
 • T.H.P. Baudet (FVD)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • R. de Roon (PVV)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  18-04-2017 13.45 - 14.00 Petitie Herdenking Armeense genocide
  19-04-2017 12.30 - 14.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  19-04-2017 16.00 - 18.30 Algemeen overleg Zuid-Sudan
  20-04-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  20-04-2017 15.00 - 16.00 Gesprek staatsminister Europese en Euro-Atlantische integratie van Georgië
  10-05-2017 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  30-05-2017 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Piraterijbestrijding
 3. 3

  Planning Procedurevergaderingen 2017

  Steeds op een donderdag van 12.45 tot 13.30 uur op de volgende data:
  6 april, 20 april, 11 mei, 1 juni, 15 juni, 29 juni en 6 juli.
 4. 4

  Introductiedossier commissie Buitenlandse Zaken

  Op intranet (Plein 2) heeft de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken een commissiepagina met de contactgegevens, samenstelling en agenda van de commissie, (concept)verslagen van de overleggen van de commissie, een EU-pagina, informatiedossiers, en een koppeling met de toezeggingenregistratie. Tevens bevat de commissiepagina een door de staf van de commissie samengesteld Introductiedossier voor (nieuwe) Kamerleden en medewerkers. Het dossier bestaat uit 2 delen: A. Algemeen: werkwijze en activiteiten die van toepassing zijn op alle commissies. B. Specifiek: geeft informatie over het beleidsterrein Buitenlandse Zaken en over de dossiers die in behandeling zijn bij de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Het introductiedossier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken is te vinden via Plein2>parlementair>commissies>Buitenlandse Zaken.
 5. 5

  Verzoek Ambassade van Georgië, namens staatsminister voor Europese en Euro-Atlantische integratie van Georgië, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 18-21 april 2017

 6. 6

  Verzoek Raam op Rusland, namens politieke analist en Russische socioloog, om besloten gesprek met vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie op donderdag 1 juni 2017

 7. 7

  Verzoek IRA Mauritanië-Nederland, namens voorzitter IRA Mauritanië, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtensituatie in Mauritanië d.d. 11, 12 of 13 april 2017

 8. 8

  Verzoek Polisario Front Nederland om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken definitieve uitspraak van het Europees Hof over de vrijhandelsovereenkomst tussen EU en Marokko, en lopende proces aangaande het visserij-akkoord d.d. 19 april 2017

 9. 9

  Onderzoeksopzet naar de periode 1945-1949 in Indonesië

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Reactie op motie van het lid Van Bommel over een onafhankelijk onderzoek naar gedwongen verdwijningen en martelingen in Egyptische gevangenissen (Kamerstuk 21501-20-1184)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitkomsten van het gesprek met de heer Minnoye, Vice President van het Europees Octrooi Bureau

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op de beleidsdoorlichting Publieksdiplomatie 2010-2014 van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending invulling uitvoering van de motie van het lid Sjoerdsma over het aanstellen van een speciale havenambassadeur

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over “de bewerktuiging van het buitenlandse beleid: Nederlandse overheidspresentie in het buitenland”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  AIV advies EU-Oekraïne Associatieovereenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Situatie in Ethiopië en Nederlandse inzet

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieden van advies van CAVV en EVA n.a.v. motie-Voordewind c.s. over een rapport over het gebruik van de term genocide door politici

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie m.b.t. situatie van een Nederlandse gedetineerde in Uruguay

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nederlandse inzet bij onderhandelingen over een verbod op kernwapens

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde agenda NAVO-ministeriële bijeenkomst van 31 maart 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 6 maart 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een Schriftelijk Overleg over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 6 maart 2017 en over het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 6 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (deels samen met ministers van Defensie) van 6 maart 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 3 april 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Mededeling Migratie langs de centrale Middellandse Zeeroute

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vaststelling delegatie naar de Inter-Parlementaire Conferentie over Europees buitenlands en veiligheidsbeleid, Malta 26-28 april 2017.

  - Voor de vier voor de Tweede Kamer beschikbare plaatsen in de delegatie hebben zich op basis van de inventarisatie de leden De Roon, Baudet en Belhaj aangemeld.
  - Andere geïnteresseerden kunnen zich tot en met uiterlijk vrijdag 7 april aanmelden bij de griffier van de commissie.
  - In de procedurevergadering van 20 april bespreekt de commissie de inhoudelijke inzet van de delegatie.
   
 28. 28

  Verslag van de Wintervergadering 2017 van de OVSE Assemblee

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  2017Z03191 Aan minister BuZa, I&M en EZ Inbreng Verslag inzake Westereemsverdrag 23-02-2017
  2017Z00803 Aan minister Buza - delegatie onderhandelingen verbod op kernwapens 20-01-2017: RAPPEL de minister wordt verzocht zijn reactie op dit verzoek uiterlijk vóór de procedurevergadering van 20 april a.s. aan de Kamer toe te zenden.
 30. 30

  Verzoek brief minister Buitenlandse Zaken over stand van zaken uitvoering van de bij de begrotingsbehandeling aangenomen moties en amendementen.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek stand van zaken brief MH-17

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek brief minister actuele situatie Venezuela

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Werkbezoeken commissie

  De commissie handhaaft het besluit van de vorige commissie om het eerder uitgestelde werkbezoek aan Iran te plannen in het Herfstreces 2017. Wanneer er meer duidelijkheid is of dit al dan niet haalbaar is, wordt het onderwerp geagendeerd voor een procedurevergadering om tijdig alternatieven te kunnen bespreken.