Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 6 april
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 6 april

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

18-04-2017 13.45 - 14.00 Petitie Herdenking Armeense genocide
19-04-2017 12.30 - 14.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
19-04-2017 16.00 - 18.30 Algemeen overleg Zuid-Sudan
20-04-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
20-04-2017 15.00 - 16.00 Gesprek staatsminister Europese en Euro-Atlantische integratie van Georgië
10-05-2017 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
30-05-2017 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Piraterijbestrijding
3
Planning Procedurevergaderingen 2017

Details

Steeds op een donderdag van 12.45 tot 13.30 uur op de volgende data:
6 april, 20 april, 11 mei, 1 juni, 15 juni, 29 juni en 6 juli.
4
Introductiedossier commissie Buitenlandse Zaken

Details

Op intranet (Plein 2) heeft de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken een commissiepagina met de contactgegevens, samenstelling en agenda van de commissie, (concept)verslagen van de overleggen van de commissie, een EU-pagina, informatiedossiers, en een koppeling met de toezeggingenregistratie. Tevens bevat de commissiepagina een door de staf van de commissie samengesteld Introductiedossier voor (nieuwe) Kamerleden en medewerkers. Het dossier bestaat uit 2 delen: A. Algemeen: werkwijze en activiteiten die van toepassing zijn op alle commissies. B. Specifiek: geeft informatie over het beleidsterrein Buitenlandse Zaken en over de dossiers die in behandeling zijn bij de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. Het introductiedossier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken is te vinden via Plein2>parlementair>commissies>Buitenlandse Zaken.
5
Verzoek Ambassade van Georgië, namens staatsminister voor Europese en Euro-Atlantische integratie van Georgië, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 18-21 april 2017
6
Verzoek Raam op Rusland, namens politieke analist en Russische socioloog, om besloten gesprek met vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie op donderdag 1 juni 2017
7
Verzoek IRA Mauritanië-Nederland, namens voorzitter IRA Mauritanië, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtensituatie in Mauritanië d.d. 11, 12 of 13 april 2017
8
Verzoek Polisario Front Nederland om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken definitieve uitspraak van het Europees Hof over de vrijhandelsovereenkomst tussen EU en Marokko, en lopende proces aangaande het visserij-akkoord d.d. 19 april 2017
10
12
Beleidsreactie op de beleidsdoorlichting Publieksdiplomatie 2010-2014 van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Te behandelen:

14
Adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over “de bewerktuiging van het buitenlandse beleid: Nederlandse overheidspresentie in het buitenland”

Te behandelen:

17
23
Verslag van een Schriftelijk Overleg over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 6 maart 2017 en over het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 6 februari 2017

Te behandelen:

27
Vaststelling delegatie naar de Inter-Parlementaire Conferentie over Europees buitenlands en veiligheidsbeleid, Malta 26-28 april 2017.

Details

- Voor de vier voor de Tweede Kamer beschikbare plaatsen in de delegatie hebben zich op basis van de inventarisatie de leden De Roon, Baudet en Belhaj aangemeld.
- Andere geïnteresseerden kunnen zich tot en met uiterlijk vrijdag 7 april aanmelden bij de griffier van de commissie.
- In de procedurevergadering van 20 april bespreekt de commissie de inhoudelijke inzet van de delegatie.
 
29
Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

Details

2017Z03191 Aan minister BuZa, I&M en EZ Inbreng Verslag inzake Westereemsverdrag 23-02-2017
2017Z00803 Aan minister Buza - delegatie onderhandelingen verbod op kernwapens 20-01-2017: RAPPEL de minister wordt verzocht zijn reactie op dit verzoek uiterlijk vóór de procedurevergadering van 20 april a.s. aan de Kamer toe te zenden.
33
Werkbezoeken commissie

Details

De commissie handhaaft het besluit van de vorige commissie om het eerder uitgestelde werkbezoek aan Iran te plannen in het Herfstreces 2017. Wanneer er meer duidelijkheid is of dit al dan niet haalbaar is, wordt het onderwerp geagendeerd voor een procedurevergadering om tijdig alternatieven te kunnen bespreken.