Commissievergaderingen

Dinsdag 7 oktober 2014

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Koerdische delegatie

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Aanbieding Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Informatie over de afschaffing van van loting bij numerusfixusopleidingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Nahang Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2015

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Stop de sanctie op het WRM protocol

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Stichting De Noordzee; afval

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding petitie door SIGV-Gerechtstolken en Juridisch Vertalers inzake problemen vanwege onjuiste uitvoering van de Wet Beëdigde Tolken en vertalers door verschillende overheidsdiensten

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhangbrief voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg inzake de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen en de inzet van het instrument beschikbaarheidbijdrage voor een landelijk behandel- en expertisecentrum voor gespecialiseerde psychotraumazorg aan specifieke doelgroepen - 30597-466

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 17:15 uur

Procedurevergadering.

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Gesprek met de Hoge Raad der Nederlanden

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Onderzoeksraad voor Veiligheid over rapport ramp MH17

Gesprek
Den Uylzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Besloten gesprek met de Nederlands bewindvoerder bij het IMF, de heer Snel

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) (34008)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (34015)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Technische briefing over het Europees Openbaar Ministerie (EOM) (verplaatst naar 1 oktober 2014)

Technische briefing
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 17:15 - 18:45 uur

Briefing over het ARK-rapport Besteding van aardgasbaten en de brief met aandachtspunten bij de begroting 2015 van Economische Zaken van de ARK.

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Gesprek met Raad van State waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht (motie Omtzigt en Segers)

Gesprek
Klompezaal (besloten)
Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 20:00 - 22:00 uur

Voortgang Speerpunten Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
Naar boven