Maandag 2 december

00:01 - 23:59

Europese Zaken

Plenaire COSAC-conferentie in Helsinki

Werkbezoek
Helsinki, Finland
08:00 - 20:00

Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Werkbezoek

Werkbezoek
Brussel  (besloten)
09:00 - 17:00

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Vergadering
Parijs  (besloten)
10:00 - 13:30

Economische Zaken en Klimaat

Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie (TK 35040)

Notaoverleg
Thorbeckezaal
10:00 - 17:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
11:30 - 14:30

Buitenlandse Zaken

Consulaire Dienstverlening

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Uitstellen AO Handelsbevordering d.d. 3 december naar februari

E-mailprocedure
tot 13:00

Europese Zaken

Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019

Inbreng schriftelijk overleg
14:30 - 19:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
14:30 - 16:30

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Troelstrazaal
14:30 - 18:00

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Emancipatie (wijziging tijdstip)

Wetgevingsoverleg
tot 15:00

Financiën

Verzoek tot aanbieden van een petitie over de kinderopvangtoeslag op woensdag 4 december

E-mailprocedure
15:00 - 15:45

Financiën

Extra procedurevergadering van de commissie voor Financiën (LET OP: GEWIJZIGD TIJDSTIP)

Procedurevergadering
Klompezaal
15:30 - 17:00

Financiën

Gesprek met prof. mr R.B.J. Schutgens over kinderopvangtoeslag

Gesprek
Geannuleerd
16:30 - 17:15

Buitenlandse Zaken

Dutch Visitors Programme

Gesprek
Klompezaal  (besloten)
17:00 - 23:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen