Woensdag 30 oktober

00:01 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-operation (DSCTC) and Sub-Committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
Norfolk, Virginia en Washington, United States  (besloten)
10:00 - 11:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

SER advies over samenhang tussen IMVO en Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Gesprek
Suze Groenewegzaal
10:15 - 13:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsonderzoek 2020

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal
11:15 - 12:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 12:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Defensie

Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzoek om het voor donderdag 31 oktober a.s. geplande AO Kinderbijslag en kindgebonden budget uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)
13:00 - 14:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Inheemse leiders Brazilië

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal
13:00 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rapporteurs begroting SZW 2020 (verplaatst naar 31 oktober 2019)

Vergadering
(besloten)
13:30 - 15:30 uur

Financiën

Langetermijnwaardecreatie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) - 35287 (wordt tot nader order uitgesteld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
14:00 - 15:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs en wetenschap, sectorrapportages aan de Tweede Kamer

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Ellemeet (GroenLinks) om een stand van zakenbrief m.b.t. het traject “Verantwoord Wisselen”

E-mailprocedure
(besloten)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van het lid Hijink (SP) om voorafgaand aan het algemeen overleg E-health/Slimme zorg de jaarlijkse eHealth-monitor te ontvangen

E-mailprocedure
(besloten)
15:00 - 19:00 uur

Defensie

Personeel/Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal
15:00 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Cybersecurity

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:30 - 16:15 uur

Buitenlandse Zaken

Onder-Minister van Buitenlandse Zaken van Kazachstan, Roman Vassilenko

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
16:00 - 19:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (verplaatst naar 31 oktober)

Algemeen overleg
19:30 - 19:45 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

FNV - Wet harmonisatie Wajong

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Periode

tot Toepassen
Filters wissen