Woensdag 17 april

09:00 - 10:00 uur

Europese Zaken

Nederlandse belangenbehartiging in de EU

Technische briefing
(besloten)
10:00 - 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Klimaattafel Mobiliteit

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 11:30 uur

Binnenlandse Zaken

Woonfraude

Rondetafelgesprek
Aletta Jacobszaal
10:00 - 13:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nieuwe kansen en handelspartners

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
10:00 - 11:00 uur

Europese Zaken

Symposium onderzoek Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie

Vergadering
10:00 - 11:00 uur

Koninkrijksrelaties

Gesprek met de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, inzake Venezuela

Gesprek
Den Uylzaal  (besloten)
10:00 - 13:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Algemeen overleg
Troelstrazaal
tot 10:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Wörsdörfer (VVD) om namens de commissie uitstel van de plenaire behandeling van de Machtigingswet oprichting Invest-NL (TK 35123) te vragen

E-mailprocedure
(besloten)
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Strafrechtelijke onderwerpen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
11:00 - 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rathenau Instituut

Gesprek
Suze Groenewegzaal  (besloten)
12:30 - 17:00 uur

Defensie

Uitreiking Herinneringsmedaille Internationale Missies ATFME-11/RDE op woensdag 17 april a.s. op Vliegbasis Leeuwarden

Werkbezoek
Vliegbasis Leeuwarden
13:00 - 15:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorzetting algemeen overleg Renovatie Binnenhof

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal
13:30 - 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Misstanden in jeugdzorginstellingen

Algemeen overleg
Klompezaal
14:00 - 17:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Innovatie (uitgesteld tot na ontvangst evaluatie WBSO en missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid)

Algemeen overleg
14:00 - 16:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Verzekeringen taxichauffeurs

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren - 29325-97

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen - 35161

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
14:30 - 18:30 uur

Justitie en Veiligheid

Politie

Algemeen overleg
Troelstrazaal
15:00 - 16:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 17:00 uur

Contactgroep Verenigde Staten

Dutch-American Friendship Day 2019

Werkbezoek
Den Haag
tot 16:00 uur

Buitenlandse Zaken

Protocol bij Noord-Atlantisch Verdrag toetreding Republiek Noord-Macedonië

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
16:00 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanbieding en technische briefing rapport Vilans (voorbereidingsgroep Scandinavische Lessen)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal
16:15 - 17:15 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Briefing CBS in het kader van kennisversterking Integratie Monitor Brede Welvaart

Technische briefing
Klompezaal
18:00 - 20:00 uur

Binnenlandse Zaken

Sociaal domein/ Interbestuurlijk programma (dit AO is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg

Periode

tot Toepassen
Filters wissen