Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Innovatie (uitgesteld tot na ontvangst evaluatie WBSO en missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid)

Algemeen overleg: "Innovatie (uitgesteld tot na ontvangst evaluatie WBSO en missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid) "Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Innovatie 17 april 2019, 14.00 - 17.00 uur (datum was 3 april 2019)