Algemeen overleg

Innovatie (uitgesteld tot na ontvangst evaluatie WBSO en missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid)

Algemeen overleg: "Innovatie (uitgesteld tot na ontvangst evaluatie WBSO en missiegedreven topsectoren en innovatiebeleid) "Deze vergadering is verplaatst naar 11 juni 2019

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Innovatie 17 april 2019, 14.00 - 17.00 uur (datum was 3 april 2019)