Debat geweest
17 april 2019 | 18:00 - 20:00
Algemeen overleg

Sociaal domein/ Interbestuurlijk programma (dit AO is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg: "Sociaal domein/ Interbestuurlijk programma (dit AO is tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. uitstelling AO (i.v.m. ziekte van de minister BZK)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Sociaal domein en interrbestuurlijk programma 17 april 2019