Algemeen overleg : Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

De vergadering is geweest

17 april 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Ouderbetrokkenheid en reactie op evaluatie van de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Evaluatie Ouders en Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Transparantie in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op een brief over de Stichting ROOBOL

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Monitor ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (meting 2014)

  Te behandelen:

  Loading data