Technische briefing

Bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw

Technische briefing: "Bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw op 17 april 2019; agendapunt toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

1
Op verzoek van de vaste commissie voor LNV heeft prof.dr.ir. Termeer een paper opgesteld over het bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw. Prof.dr. Grin en prof.dr.ir. Rotmans hebben beiden een review van deze paper opgesteld. Tijdens deze technische briefing zullen de paper en de reviews door de drie auteurs worden toegelicht.