Commissievergaderingen

Woensdag 17 april 2024

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 00:01 - 23:58 uur

Global Parliamentary Forum on the World Bank and IMF 2024

Werkbezoek
Washington D.C. (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - CDS Committee

Werkbezoek
Albanië (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2de deelsessie 2024

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Inzet algoritmes en data-ethiek

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Voortgang maatwerkafspraken

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 16:30 uur

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Ambassadeur Armenië -Voorzitter commissie BuZa

Gesprek

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (zal geen doorgang vinden)

Commissiedebat
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Arbeidsmigratie - wegens samenloop met plenair verplaatst naar 17-4 om 14.15 uur

Technische briefing
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Gesprek advocaat omwonenden Schiphol

Gesprek
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 11:45 uur

Ambassadeur VK-Voorzitter commissie BuZa

Gesprek

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 11:45 uur

Voorbereidingsgroep Europees monetair en begrotingsbeleid, met een focus op financiering van het MFK en uitvoering van het herziene SGP’

Gesprek
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Auditdienst Rijk inzake Vervanging Onderzeeboten

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:50 - 12:35 uur

Ambassadeur Qatar-Voorzitter commissie Buza

Gesprek

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 mei 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:45 uur

Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Toeslagen

Commissiedebat
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 en 24 april 2024

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche over mededeling stimuleren van startups en innovatie in betrouwbare AI (Kamerstuk 22112-3908) en fiche verordening supercomputerinitiatief kunstmatige intelligentie (Kamerstuk 22112-3907)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met ontwikkelingen in de lichaamsmateriaaldonatiepraktijk (Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Voorbereidingsgroep kennisagenda thema OCW Basivaardigheden taal- en rekenvaardigheden

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Technische briefing van TNO EN ACM over de warmtetarieven.

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:15 - 17:15 uur

Openbaar vervoer en taxi

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:15 - 15:45 uur

Arbeidsmigratie

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Kennismakingsgesprek met Amerikaanse ambassadeur in Nederland

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] inbrengdata voorstel Bontenbal inzake maximering moties en voorstel Presidium inzake Gedragscode

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Klompézaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:15 - 17:45 uur

Voorbereidingsgroep uitwerking Motie lid Joseph over een analyse van de juridische risico's en de aansprakelijkheid bij invaren Wet toekomst pensioenen

Vergadering
Schoutenkamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:15 - 19:45 uur

Technische briefing over een nationale aanpak funderingsproblematiek

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verplaatsen CD RBZ/OS naar dinsdag 23 april 20.00 uur

E-mailprocedure