Agendapunten

 1. 1

  Verkenners herstart cao-onderhandelingen streekvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Gesprekken met OV-sector n.a.v. NOVB-conferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Opvolging MTR vervoerconcessies Friese Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Volgende stap OVpay

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Instemmingsverzoek aanpassing dienstregelingen Ameland en Schiermonnikoog

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang uitvoering Bestuursakkoord toegankelijkheid openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Instemming nieuwe dienstregeling Ameland van 8 september tot en met 31 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Definitief rapport MARIN dimensionering vaargeul Holwerd-Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitkomsten van een bestuurlijk overleg over de inperking van de veerdiensten naar Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toename incidenten en afname veiligheidsgevoel in het OV

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vervoerplannen 2024 Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  KiM-onderzoek: "Waar is de ov-reiziger gebleven?"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek over doorrekening kosten Bestuursakkoord toegankelijkheid OV

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Definitief rapport Damen duurzame Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek over doorrekening kosten Bestuursakkoord toegankelijkheid OV

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie dienstregeling Ameland en voortgang nieuweconcessie(s) Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op moties over onderzoeken wettelijke belemmeringen oprichting provinciale vervoersbedrijven en motie over het in kaart brengen van mogelijkheden voor meer grip concessie(kosten)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitkomsten Landelijke Openbaar Vervoer en Spoortafel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Evaluatie taxiwetgeving Wet Personenvervoer 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken en vooruitblik ontwikkelingen OV en Taxi

  Te behandelen:

  Loading data