Commissiedebat : Toeslagen

De vergadering is geweest

17 april 2024
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers bij de activiteit in Parlis.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. de Vries
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • F.L. Idsinga (NSC)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Jaarrapportage 2022 Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Handhavingsstrategie Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeksrapport 'Breder gebruik risicoscores uit het Risicoclassificatiemodel van Toeslagen'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verbetering toeslagpartnerbegrip eerstegraadsbloedverwanten samengestelde gezinnen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarplan 2024 van de Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de tussenrapportage Toekomst Toeslagenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Interim-auditrapport Financiën 2023 ADR met managementreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang algoritmeregister

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van de uitvoering 2023 Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eindrapport 'Toekomst Toeslagenstelsel'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies TVS naar de Cloud

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data