Commissievergaderingen

Woensdag 18 oktober 2023

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Vervolg kennisthema Gegevensuitwisseling

Vergadering
Balzaal (D3.34) of Teams (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Betrekken aantal brieven bij begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024 (deel 2)

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 19:00 uur

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Vergadering
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Autonome Bestuur Noord-Oost Syrië

Bijzondere procedure
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om een gesprek over de ontwikkelingen in Israël-Palestina

E-mailprocedure
(besloten)