E-mailprocedure : Verzoek om een gesprek over de ontwikkelingen in Israël-Palestina

De vergadering is geweest

18 oktober 2023
16:00 uur
UITKOMST
De uitkomst van onderstaande e-mailprocedure betreffende het verzoek van PAX, The Rights Forum, Amnesty International, Save the Children en Oxfam Novib voor een gesprek over de ontwikkelingen in Israël-Palestina op woensdag 25 of donderdag 26 oktober a.s., is als volgt:
  • De fracties van D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en DENK hebben met het verzoek ingestemd;
  • Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Dit betekent dat er geen meerderheid* is voor het verzoek en er geen gesprek met PAX, The Rights Forum, Amnesty International, Save the Children en Oxfam Novib zal worden ingepland.

Op verzoek van D66 zal worden bekeken of het mogelijk is een bijzondere procedure te organiseren met deze organisaties.

Van: Commissie BUZA <cie.buza@tweedekamer.nl>
Verzonden: dinsdag 17 oktober 2023 16:09
Aan: GC-Commissie-buza <GC-Commissie-buza@tweedekamer.nl>
Onderwerp: [BUZA] E-MAILPROCEDURE: Verzoek om een gesprek over de ontwikkelingen in Israël-Palestina | reactietermijn woensdag 18 oktober 2023 om 16.00 uur
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
 
Onderstaand treft u een verzoek van PAX, The Rights Forum, Amnesty International, Save the Children en Oxfam Novib voor een gesprek over de ontwikkelingen in Israël-Palestina op woensdag 25 of donderdag 26 oktober a.s.
 
Aangezien de eerstvolgende procedurevergadering van uw commissie op 26 oktober plaatsvindt, wordt dit verzoek via e-mailprocedure aan u voorgelegd.
 
U wordt verzocht uiterlijk woensdag 18 oktober 2023 om 16.00 uur aan te geven of u kunt instemmen met het verzoek. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om een gesprek over de ontwikkelingen in Israël-Palestina