E-mailprocedure : Betrekken aantal brieven bij begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024 (deel 2)

De vergadering is geweest

18 oktober 2023
10:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Geachte leden,
 
In aanvulling op het hieronder genoemde rijtje brieven, zijn er sinds afronding van de e-mailprocedure nog vier brieven van het kabinet binnengekomen die relevant zijn voor de plenaire begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023 die morgen en overmorgen plaatsvindt. Het gaat om de volgende zaken:
 • 36410-IV-13       Stand van zaken enkele dossiers Koninkrijksrelaties d.d. 13 oktober 2023
 • 2023Z17568        Reactie op verzoek commissie over een update over de ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij de totstandkoming van verdragen d.d. 16 oktober 2023
 • 2023Z17628        Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport 'Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen' van Amnesty International (Kamerstuk 36200-IV-76) d.d. 17 oktober 2023
 • 2023Z17630        Voortgang uitvoering motie van het lid Sylvana Simons c.s. over onderzoeken hoe technische assistentie, ervaringen en expertise kunnen worden ingezet om de landen te assisteren bij de aanpak van de vluchtelingenproblematiek (Kamerstuk 36200-IV-25)
 
In de procedurevergadering van 4 oktober is besproken dat dergelijke brieven via e-mailprocedure toegevoegd kunnen worden aan de begrotingsbehandeling, zodat zij niet blijven liggen tot na het verkiezingsreces. Hierbij leg ik u daarom het voorstel voor om bovenstaande brieven te betrekken bij de begrotingsbehandeling deze week.
 
Indien u daar bezwaar tegen heeft, dan verneem ik dat graag uiterlijk morgen woensdag 18 oktober 10.00 uur. Als er geen reacties binnenkomen, ga ik er vanuit dat u akkoord bent.
 
NB. De staatssecretaris heeft de Kamer daarnaast vandaag geïnformeerd dat twee brieven die de commissie verzocht had te ontvangen vóór de begrotingsbehandeling, niet tijdig gestuurd kunnen worden (schriftelijke reactie over de gestelde vragen eindverslag EU-rapporteurs & afschrift m.b.t. openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht).
 
Met vriendelijke groet,
Eva Meijers
Commissiegriffier
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
& Koninkrijksrelaties
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken enkele dossiers Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over een update over de ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij de totstandkoming van verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport 'Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen' van Amnesty International (Kamerstuk 36200-IV-76)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang uitvoering motie van het lid Sylvana Simons c.s. over onderzoeken hoe technische assistentie, ervaringen en expertise kunnen worden ingezet om de landen te assisteren bij de aanpak van de vluchtelingenproblematiek (Kamerstuk 36200-IV-25)

  Te behandelen:

  Loading data