Commissievergaderingen

Donderdag 5 oktober 2023

Europese Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Servië en Kosovo (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
Geannuleerd Servië en Kosovo

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Special Representative on Central Asia

Werkbezoek
Wenen (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Ontvangst delegatie van de Surinaamse Rekenkamer

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel (omgezet in schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Lokale, regionale en streekomroepen

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Vijftiende Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode mei - augustus 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Dementiezorg

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit ( is verplaatst naar 11 oktober 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Afrikastrategie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 oktober 2023 - geen doorgang wordt omgezet in schriftelijk overleg op 28-9

Commissiedebat
Geannuleerd

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Ambtelijke voortzetting gesprek Rekenkamer Suriname

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Aleid Wolfsen

Verhoor

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap) (TK 36346)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Internationaal spoor

Inbreng schriftelijk overleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Digitale ontwikkelingen in de zorg

Commissiedebat
Troelstrazaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 13:15 - 15:15 uur

Reinier van Zutphen

Verhoor

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Belastingplan BES eilanden 2024

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Overige fiscale maatregelen 2024

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Internationaal spoor

Commissiedebat
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Belastingplan 2024

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet compensatie wegens selectie aan de poort

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie SDS vierde kwartaal 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met een delegatiegrondslag voor een algemene maatregel van bestuur over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren (36395)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2023/959, richtlijn nr. 2023/958 en verordening nr. 2023/957 van het Europees Parlement en de Raad van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Verduurzaming Industrie (geannuleerd)

Commissiedebat
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet tijdelijke regeling herzien aangifteinkomstenbelasting

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang tijdelijke prestatie cliëntgebonden coördinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderzoek indicatieve kosten-batenanalyse kansspelen (24557-210)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Justitieketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Wijngaarden (VVD) om de staatssecretaris Mijnbouw te verzoeken om een reactie op het NRC-artikel 'In Groningen regent het geld voor schade ‘die er eigenlijk niet is’

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Strafrechtelijke onderwerpen

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Wet implementatie Open data richtlijn (36382)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verplaatsen deadline SO Informele RBZ/Handel naar maandag 9 oktober 12:00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Noordzee infrastructuur (uitgesteld tot na de verkiezingen)

Technische briefing
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Gehandicaptenbeleid

Commissiedebat
Troelstrazaal