Commissiedebat : Klimaatakkoord gebouwde omgeving

De vergadering is geweest

5 oktober 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
4e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunt*

Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • E.A. Haverkort (VVD)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • F. Boulakjar (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verduurzaming kwetsbare dorpen en wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  VvE-versnellingsagenda verduurzaming gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE-versnellingsagenda verduurzaming)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kwaliteit energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport ‘Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw. Mogelijke verplichting in Bbl’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorjaarsbesluitvorming klimaat gebouwde omgeving en voortgangsrapportage PVGO

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Structureel opschalen (ver)bouwcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Energielabel op MijnOverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reikwijdte normering verwarmingsinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving en verkenning groennorm

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verduurzaming gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data