Commissiedebat : Gehandicaptenbeleid

De vergadering is geweest

5 oktober 2023
18:00 - 22:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd 4 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • S. Warmerdam (D66)
 • H. Bevers (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • L.M. Werner (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de motie van het lid Agema over onderzoek naar de administratielast van zorgmedewerkers in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Kamerstuk 35651-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorlichting facultatieve klachtprotocollen VN-verdrag handicap, VN-kinderrechtenverdrag en Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Programmatische uitwerking van de Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vervolgonderzoeken 'Onbeperkt Meedoen'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording List of Issues VN-verdrag Handicap

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bekendmaking bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitwerking van de programmatische uitwerking van de Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over o.a. de uitvoering van de motie van het lid Werner c.s. over een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap (Kamerstuk 36200-XVI-70) en de motie van het lid de Kort c.s. over de Kamer in het eerste kwartaal van 2023 een kabinetsbesluit omtrent de ratificatie van het facultatief protocol doen toekomen (Kamerstuk 24170-278)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de overschrijding van de implementatiedatum van Richtlijn 2019/882 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie op petitie "Vergoed alle spraakcomputers: iedereen een stem" van ISAAC-NF d.d. 24 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 maart 2023, over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Besluit kabinet rond facultatieve protocollen VN-verdrag handicap, IVRK en IVESCR

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over voortgang van sekszorg voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek VG7 en voortgang Toekomstagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over een stand van zakenbrief over Fokus

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de motie van de leden Westerveld en Bikker over landelijke afspraken over het behoud van hulpmiddelen thuis (Kamerstuk 24170-255)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang ontwikkeling nationale strategie en verdere ontwikkelingen VN-verdrag handicap

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie op evaluatie aftrek specifieke zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data