Agendapunten

 1. 1

  Gegevensuitwisseling en –bescherming in de zorg

 2. 2

  Informatieplan VWS 2023-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Juridische impactanalyse Wegiz - EHDS

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang op elektronische gegevensuitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Impactanalyses op het Commissievoorstel omtrent een European Health Data Space

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afwegingskader en stand van zaken publieke sturing op generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stoppen Corona Opt-in

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Visie en strategie secundair datagebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Heroriëntatie grondslagen voor gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals ten behoeve van primaire zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Landelijk dekkend netwerk van infrastructuren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nationale visie gezondheidsinformatiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Actieplan zorg-ICT-markt voor gegevensuitwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (o.a. Kamerstuk 27529-291)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijzigingsregeling subsidiëring VIPP Babyconnect

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  BIT-advies Programma Rationalisatie ICT-landschap CAK

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsappreciatie bij Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling (2023/296) over deelname aan het wereldwijde netwerk voor digitale gezondheidscertificering door de WHO

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Middelen coalitieakkoord ten behoeve van Standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  E-health / slimme zorg

 19. 19

  Reactie op motie Paulusma en Van den Berg over de mogelijkheden voor een wettelijke keuzerecht op digitale zorg voor patiënten (Kamerstuk 31765-596)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken beleid medische technologie in de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) 'De Kunst van het Innoveren'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  E-healthmonitor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang persoonlijke gezondheidsomgevingen (Kamerstuk 27529-297)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Administratieve lasten in de zorg

 26. 26

  Rapport uniformeren inkoop- en verantwoordingseisen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang [Ont]Regel de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data