Commissievergaderingen

Maandag 2 oktober 2023

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

Interparlementaire conferentie over EU buitenland- en defensiebeleid 1-2 oktober

Werkbezoek
Madrid

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Entreeopleiding in het praktijkonderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Paul Veringmeier

Verhoor

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

IPC Taalunie - plenaire vergadering

Vergadering
Vlaams Parlement, Brussel (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:30 - 14:00 uur

Mosa Meat - Tot nader order uitgesteld.

Werkbezoek
St. Oedenroede/Maastricht (verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van PostCovidNL en Long Covid Nederland om aanbieding van de petitie over postcovid, aan te bieden a.s. dinsdag 3 oktober 2023 | Uw reactie graag uiterlijk maandag 2 oktober om 12.00 uur

E-mailprocedure

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Becker (VVD) om via een bijzondere procedure een gesprek met vrouwenrechtenactiviste Nice Nailantei Leng’ete te organiseren op 4 oktober 2023

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (36410-XIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024 (36410-L)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Mensenrechtenbeleid (Verplaatst naar 25 september)

Notaoverleg
(verplaatst)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 14:00 - 16:15 uur

Sander Koemans

Verhoor

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66) om CD Internationaal spoor om te zetten in een SO

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid van der Graaf (ChristenUnie) om een voortgangsbrief over het wetsvoorstel voor maatschappelijke BV, te ontvangen uiterlijk vrijdag 6 oktober, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling.

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[SPOED EMAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van Houwelingen (FVD) om cijfers over de IGJ aan de Kamer te sturen, te ontvangen voorafgaand aan het commissiedebat van woensdag a.s.

E-mailprocedure
(besloten)