E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid van der Graaf (ChristenUnie) om een voortgangsbrief over het wetsvoorstel voor maatschappelijke BV, te ontvangen uiterlijk vrijdag 6 oktober, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling.

De vergadering is geweest

2 oktober 2023
15:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Hierbij treft u het verzoek van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) om een voortgangsbrief over het wetsvoorstel voor maatschappelijke BV, te ontvangen uiterlijk vrijdag 6 oktober, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 2 oktober 15.00 uur kenbaar te maken of u instemt met het voorstel (graag door middel van een ‘allen beantwoorden’  op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geinformeerd over de uitkomst. *


*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid van der Graaf (ChristenUnie) om een voortgangsbrief over het wetsvoorstel voor maatschappelijke BV, te ontvangen uiterlijk vrijdag 6 oktober, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling.

    Te behandelen:

    Loading data