Notaoverleg : Mensenrechtenbeleid (Verplaatst naar 25 september)

De vergadering is verplaatst

2 oktober 2023
13:00 - 18:00 uur
Verplaatst i.v.m.overlap met een Buitenlandse werkbezoek (IPC)

Spreektijden (eerste/tweede termijn):
VVD: 7/4 minuten
D66/PVV/VDA/SP/PvdA/GroenLinks: 6/3 minuten
Overige fracties: 4/2 minuten
 

Bijlage