E-mailprocedure : [SPOED EMAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van Houwelingen (FVD) om cijfers over de IGJ aan de Kamer te sturen, te ontvangen voorafgaand aan het commissiedebat van woensdag a.s.

De vergadering is geweest

2 oktober 2023
17:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Onderstaand treft u een verzoek aan van het lid Van Houwelingen (FVD) om namens de commissie de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken de Kamer voorafgaand aan het woensdag a.s. ingeplande commissiedebat Goede bestuur en toezicht in de zorg, cijfers over de afgelopen vijf jaar te verschaffen met betrekking tot het ziekteverzuimpercentage bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alsmede het personeelsverloop bij de IGJ en tot slot de Kamer het ‘medewerkerstevredenheidsonderzoek’ (MTO) van eind 2022 te sturen dat is gehouden onder medewerkers van de IGJ.
 
Zie onderstaand bericht voor de toelichting op dit volledige verzoek.
 
Graag verneem ik uiterlijk hedenmiddag, maandag 2 oktober om 17.00 uur of u het verzoek steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst*.
 
Met vriendelijke groeten,

Julie-Jet Bakker

Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    [SPOED EMAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Van Houwelingen (FVD) om cijfers over de IGJ aan de Kamer te sturen, te ontvangen voorafgaand aan het commissiedebat van woensdag a.s.

    Te behandelen:

    Loading data