E-mailprocedure : Voorstel Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66) om CD Internationaal spoor om te zetten in een SO

De vergadering is geweest

2 oktober 2023
14:00 uur

Geachte (plv.) leden van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
De leden Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66) stellen voor om het commissiedebat Internationaal spoor (gepland op a.s. donderdag 5 oktober 14.00 – 17.00 uur) te vervangen door een schriftelijk overleg, met als inbrengtermijn donderdag 5 oktober.
 
U wordt verzocht om uiterlijk maandag 2 oktober a.s. om 14.00 uur (middels ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) aan te geven of u akkoord gaat met dit voorstel. 
 
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*
 
Met vriendelijke groet,
Niels Wiendels
Adjunct-griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
GC Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal


 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66) om CD Internationaal spoor om te zetten in SO

    Te behandelen:

    Loading data