Commissievergaderingen

Maandag 25 september 2023

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Acute situatie Marokko en Libië

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:15 - 12:15 uur

Pieter Heerma

Verhoor
(Nog) geen zaal beschikbaar

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel Van der Staaij concrete voorlichtingsvragen aan de Raad van State ten aanzien van de verkenningsfase

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

JBZ-Raad te Brussel op 28 september 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Lunchbijeenkomst met de Japanse ambassadeur Minami Hiroshi (Ledenrestaurant)

Gesprek
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:45 - 15:15 uur

Lodewijk Asscher

Verhoor

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Technische briefing Ontwerpconcessie voor het hoofdrailnet (HRN) door ProRail, NS en Rover

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Pakket Belastingplan 2024

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën (Miljoenennota) 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Macro Economische Verkenning van het CPB voor 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (Miljoenennota) 2024

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van BZK, EZK en van J&V voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota).

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Heerema (VVD) om een schriftelijk overleg te houden over Ontwerpbesluit houdende wijziging Alcoholbesluit

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten voor Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) (wijziging samenhangende met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (TK 36435-C) (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (TK 36435-I) (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (TK 36435-B) (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023 (TK 36435-IIA) (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (TK 36435-IIB) (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (TK 36435-VII) (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van VWS (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 22:30 uur

Mensenrechtenbeleid

Notaoverleg
Thorbeckezaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Pierre Niessen

Verhoor
(Nog) geen zaal beschikbaar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Pouw-Verweij (BBB) om de minister voor LZS te verzoeken een brief aan de Kamer te doen toekomen over welke ouderenzorg voor welk bedrag wordt gekort

E-mailprocedure
(besloten)