Inbreng feitelijke vragen : Wijziging van de begrotingsstaten voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de suppletoire begrotingen Prinsjesdag 2023)

De vergadering is geweest

25 september 2023
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

    Te behandelen:

    Loading data