Commissievergaderingen

Woensdag 28 juni 2023

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Klimaat en Energie (algemeen)(TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Digitaliserende overheid

Commissiedebat
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek over versterking weerbaarheid democratie

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

ICT veranderopgave van UWV en SVB

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Materieel

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Lokale, regionale en streekomroepen (verplaatst naar 5 oktober 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Natuur - GEEN DOORGANG en agendapunten verplaatst naar commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur op 7 september

Commissiedebat
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Autobelastingen (tot nader order uitgesteld; nieuwe datum nog niet bekend)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Medische ethiek / orgaandonatie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2022 (geannuleerd; omgezet in een hamerstuk)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:05 - 14:35 uur

Voorbereidingsgroep - rapporteur EU-voorstel Nieuwe genomische technieken voor planten

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Gesprek met Ballast Nedam over stikstofinstallatie Zuidbroek (GEANNULEERD I.V.M. ONVOLDOENDE AANMELDINGEN)

Technische briefing
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek met de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme over het werkprogramma en de werkzaamheden van de Staatscommissie (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

IOB evaluatie Actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling (geannuleerd)

Technische briefing
Geannuleerd

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Comply or Explain

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

Technische briefing door CWS over CWS-procedure

Technische briefing
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Commissiedebat Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

Commissiedebat
Troelstrazaal