Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 28 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  do 29-06-2023 13:30-14:30 Kennismakingsgesprek met de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland
  do 29-06-2023 17:00-18:00 Technische briefing over de uitvoering van de motie-Sjoerdsma/Van der Staaij (36200-V-33) over het versterken van de banden met Taiwan
  wo 05-07-2023 14:00-17:00 Commissiedebat Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel
  wo 05-07-2023 18:00-21:00 Commissiedebat MH17
  do 06-07-2023 10:00-12:00 Commissiedebat NAVO (ter voorbereiding op de NAVO-top in Vilnius van 11-12 juli 2023)
  do 06-07-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 06-07-2023 16:00-20:00 Commissiedebat China
  do 13-07-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 juli 2023
  wo 23-08-2023 14:00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) d.d. 30-31 augustus 2023
  do 31-08 t/m vr  01-09 conferentie van het Parliamentary Intelligence-Security Forum (PI-SF), Londen
  Zomerreces vrijdag 7 juli 2023 t/m maandag 4 september 2023
  di 12-09-2023 Commissiedebat AVVN
  do 14-09-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering 
  ma 25-09-2023 13:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  wo 27-09-2023 11:30-12:30 Strategische procedurevergadering
  do 28-09-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  zo 01-10 t/m di 03-10 Werkbezoek Interparlementaire conferentie over EU buitenland- en defensiebeleid, Madrid (delegatie nog nader te bepalen) 
  wo 11-10-2023 10:00-12:00 Commissiedebat Consulaire Zaken
  do 12-10-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Herfstreces 13 oktober t/m 21 oktober
  zo 15-10 t/m za 21-10  Werkbezoek Brazilië
  wo 01-11-2023 15:00-18:00 Commissiedebat Iran
  do 02-11-2023 Viering van 175 jaar Grondwet (geen commissieactiviteiten plannen)
  do 09-11-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  di 14 t/m do 16 november Begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (geen commissieactiviteiten plannen)
  do 23-11-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 07-12-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 21-12-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten
  • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Jordanië
  • Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Letland (na het zomerreces)
  • Gesprek met dhr Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) (na het zomerrecces)
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving (na het zomerreces)
  • Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Commissiedebat OVSE (vierde kwartaal)
  • Raad Buitenlandse Zaken op 23 oktober - commissiedebat een week voor de Raad
  • Raad Buitenlandse zaken op 13 november - commissiedebat een week voor de Raad
  • Raad Buitenlandse Zaken op 11 december - commissiedebat een week voor de Raad


  Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 5 juni 2023)
  • Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36028) + (36027-(R2160) Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272) Eerste termijn heeft plaatsgevonden op 14 juni 2023, eventuele voortzetting na ontvangst aanvullend advies over het verdrag door CAVV.
  • Dertigledendebat over het bericht dat de interne privacytoezichthouder van het ministerie van BuZa adviseerde te stoppen met het gebruik van profilerende software bij visumverstrekking (Van Baarle) (minister BuZa, staatssecretaris BZK)
  • Begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (week van 14-16 november 2023)
 4. 4

  Verzoek Ambassade van de Republiek Korea om een gesprek met een Koreaanse delegatie op maandag 3 juli a.s.

  Besluit: De commissie besluit de delegatie in bijzondere procedure te ontvangen op maandag 3 juli en deelname per mail te inventariseren.
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Kamerstuk 36360-V-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36350-V)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Internationale Cyberstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitkomst 5e Toetsingsconferentie van het Chemisch Wapenverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de informele NAVO ministeriële bijeenkomst van 31 mei en 1 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aansprakelijkstelling Syrië: procedure Internationaal Gerechtshof in Den Haag (IGH)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering van de motie van het lid Van Ojik c.s. over erkenning van foutief handelen jegens Anton de Kom (Kamerstuk 20361-189)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de geïntensiveerde aanpak ongewenste buitenlandse inmenging (Kamerstuk 30821-180)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voornemen tot verlenging van verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 26 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Appreciatie van de Top van de Raad van Europa van 16-17 mei in Reykjavik

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toetsingskader Risicoregelingen Council of Europe Development Bank

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de Europese Politieke Gemeenschap Top van 1 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen periode tussen 8 en 15 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Interparlementaire Commissiebijeenkomst (ICM) over diplomatieke coördinatie over mensenrechten in derde landen

 22. 22

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z11424 Aan min Buza - Eerste rappel over de inspanningen van het kabinet t.a.v. alle Nederlandse personen en entiteiten die op buitenlandse sanctielijsten staan 12-06-2023
  2. 2023Z11423 Aan minister Buza - Verzoek brief over de Nederlandse gevangenen in Iran 12-06-2023
  3. 2023Z09762 Aan minister Buza - Toestemmingbrief werkbezoek commissie Buitenlandse Zaken aan Brazilië 01-06-2023
  4. 2023Z10167 Aan minister Buza - Schriftelijk overleg over bevindingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens en gebruik risicomodellen 01-06-2023
  5. 2023Z09232 Aan minister Buza - verzoek planningbrief 25-05-2023
  6. 2023Z08752 Aan minister Buza - Verzoek inbreng schriftelijk overleg over Geïntensiveerde aanpak ongewenste buitenlandse inmenging 17-05-2023
  7. 2023Z08440 Aan minister Buza - Verzoek om een reactie van de minister op de visumproblematiek 11-05-2023
  8. 2023Z06214 Aan minister Buza - Verzoek om een brief n.a.v. de aankondiging door Rusland om tactische kernwapens te delen met Wit-Rusland 06-04-2023
  9. 2023Z05312 Aan minister Buza - Kabinetsreactie op de initatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 22-11-2022
  10. 2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake situatie bahais in Qatar 02-06-2022
  11. 2022Z11107 Aan minister Buza - verzoek reactie berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van IAEA, met als doel sancties te ontlopen 02-06-2022 
  12. 2021Z10635 Aan initatiefnemer Van Raan - vragen over initatiefnota Ecocide 11-06-2021
 23. 23

  Vaststelling delegatie werkbezoek Brazilië Herfstreces 2023

  Besluit: De commissie stelt de delegatie voor het werkbezoek aan Brazilië als volgt vast: Heerema (delegatieleider, VVD), Brekelmans (VVD), Sjoerdsma (D66), De Roon (PVV), Jasper van Dijk (SP) (o.v.), Piri (PvdA), Van der Lee (GroenLinks).
 24. 24

  Stand van zaken programma werkbezoeken in 2023 (mondeling)

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De commissie besluit de griffie te verzoeken om de beste datumopties voor een bezoek aan Georgië of Armenië in het najaar in kaart te brengen.
 25. 25

  Scenario-oefening m.b.t. Taiwan: beschikbaarheid organisator (mondeling)

  Besluit: De commissie besluit om de scenario-oefening met de Körber Stiftung in te plannen in de tweede helft van januari 2024.