Commissiedebat : Medische ethiek / orgaandonatie

De vergadering is geweest

28 juni 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • W. Paulusma (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H. Bevers (VVD)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • H.M. Palland (CDA)
 • J.P. Dijk (SP)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Rapportage over donordierdialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Jaarverslag 2021 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Conceptregeling levensbeëindiging bij kinderen 1-12 jaar en rapportage casuïstiekbeschrijving

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Visie op preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  EuthanasieCode 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarrapportage 2021 van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang euthanasie bij psychiatrie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op het rapport van de derde evaluatie van de Embryowet van ZonMw

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Monitor postmortale weefselketen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag 2021 PGT Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de KNOV inzake uitbreiding verzekerd pakket met IVF draagmoederschap

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Jaarrapportage 2021 van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) (Kamerstuk 30371-49)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Omgang met demonstraties bij abortusklinieken in Frankrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken en planning conceptregeling levensbeëindiging bij kinderen 1-12 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag 2021 Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vergoeding ivf-draagmoederschap zonder medische indicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies en onderzoeksrapport Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nierstichting Nederland aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) m.b.t. communicatie rond nieuwe Donorwet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie evaluatie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (2012-2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag 2022 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie op de evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (LZA/LP) en het vervolg van de voorgenomen Regeling L1-12

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Communicatiestrategie Donorregister 2024-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsreactie evaluatie Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data